• Hotline: 0908.068.586

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Phương
0989.219.087
Ms Quyên
0938.119.772
Ms Nhi
0901.368.073
Mr Dũng
0908.068.586
Mr Duy
0902.919.772
Mr Duy
0898.066.568

Liên kết facebook

Nhận tin khuyến mãi

MCB, ELCB, Cầu giao an toàn

MCB 1P 6A-40A 6KA

MCB 1P 6A-40A 6KA

57.000 VNĐ

MCB 1P 50A-63A 6KA

MCB 1P 50A-63A 6KA

77.500 VNĐ

MCB 2P 6A-40A 6KA

MCB 2P 6A-40A 6KA

114.000 VNĐ

MCB 2P 50A-63A 6KA

MCB 2P 50A-63A 6KA

114.000 VNĐ

MCB 2P 80A 6KA

MCB 2P 80A 6KA

370.000 VNĐ

MCB 2P 100A 6KA

MCB 2P 100A 6KA

380.000 VNĐ

MCB 3P 10-40A 6KA

MCB 3P 10-40A 6KA

171.000 VNĐ

MCB 3P 50A-63A 6KA

MCB 3P 50A-63A 6KA

239.000 VNĐ

MCB 3P 80A 6KA

MCB 3P 80A 6KA

342.000 VNĐ

MCB 3P 100A 10KA

MCB 3P 100A 10KA

580.000 VNĐ

MCB 4P 10A-40A 6KA

MCB 4P 10A-40A 6KA

267.000 VNĐ

MCB 4P 50A-63A 6KA

MCB 4P 50A-63A 6KA

441.000 VNĐ

RCB0 2P 25A 6KA

RCB0 2P 25A 6KA

420.000 VNĐ

RCB0 2P 32A 6KA

RCB0 2P 32A 6KA

460.000 VNĐ

RCB0 2P 40A 6KA

RCB0 2P 40A 6KA

460.000 VNĐ

RCB0 2P 63A 6KA

RCB0 2P 63A 6KA

650.000 VNĐ